ติดตามเราบน Facebook
Facebook Pagelike Widget
Tag
Access Control Bracket Break Glass Card Reader Exit Switch Magnetic Lock Milfare Card power supply controller Proximity Card Reader FR1200 U Bracket for bolt กลอนแม่เหล็ก กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า การจัดการพนักงาน ความแตกต่างระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า บัตร RFID บัตรคีย์การ์ด ประตูคีย์การ์ด ประตูอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติในโรงงาน ปุ่มกด ปุ่มกด EXIT SWITCH ระบบ Access Control ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รีโมท เครื่องทาบบัตร เครื่องทาบบัตร CIT เครื่องทาบบัตร HIP เครื่องทาบบัตร SOCA เครื่องทาบบัตร ZKTECO เครื่องทาบบัตร คืออะไร เครื่องทาบบัตร ยี่ห้อ Soyal เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Ci 805U

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

เพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือci805u

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้”

เลือกที่เมนู “ข้อมูลผู้ใช้

ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ

เลือก “ลายนิ้วมือ”

วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่ Finger Print Reader จํานวน 3 ครั้ง เมื่อทําการบันทึกเรียบร้อย ให้

กด

“ESC” = บันทึกสําเร็จและไม่ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

“OK” = ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

หมายเหตุ

1 รหัสพนักงานสามารถสํารองลายนิ้วมือได้ 10 ลายนิ้วมือ

เพิ่มผู้ใช้และบัตร

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้

เลือกที่เมนู “ข้อมูลผู้ใช้”

ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ

เลือก “การ์ด”

ทาบการ์ดที่เครื่องบันทึกเวลาจากนั้นเครื่องจะบันทึกการ์ดโดยอัตโนมัติ

การกําหนดสิทธิผู้ดูแล

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้

เลือกที่เมนู “ข้อมูลผู้ใช้

ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการแล้วกด “ตกลง”

กดปุ่มลูกศร มาที่ “สิทธ์” จากนั้นกดปุ่ม “MENU” และเลือกสิทธ์เป็น “Manager” กด “ตกลง”

เลือก “ลายนิ้วมือ”

วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่ Finger Print Reader จํานวน 3 ครั้ง เมื่อทําการบันทึกเรียบร้อย ให้

กด

“ESC” = บันทึกสําเร็จและไม่ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

“OK” = ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

 

การสํารองลายนิ้วมือเครื่องci805u

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้”

เลือกที่เมนู “ข้อมูลผู้ใช้”

ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

เลือก “ลายนิ้วมือ”

วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่ Finger Print Reader จํานวน 3 ครั้ง เมื่อทําการบันทึกเรียบร้อย ให้

กด

“ESC” = บันทึกสําเร็จและไม่ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

“OK” = ต้องการสํารองลายนิ้วมือ

 

การลบข้อมูลผู้ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือHIPรุ่นCI805u

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้”

เลือกที่เมนู “ลบ”

ใส่รหัสที่ต้องการจะลบข้อมูลออกจากเครื่อง

กดปุ่ม ”OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้

ส่งออกข้อมูลใช้ และลายนิ้วมือci805u ไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “U + Disk”

เลือก ที่เมนู “ดาวน์โหลด”

เลือกเมนู “ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด” เป็นการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive

เมื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลด

สําเร็จ

การดาวโหลดบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนนิ้ว HIP รุ่น CI805u  Flash Drive

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “U + Disk”

เลือก ที่เมนู “ดาวน์โหลด”

เลือกเมนู “New GLog” สําหรับส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive

เมื่อส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสําเร็จ

การนําเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “U + Disk”

เลือก ที่เมนู “อัพโหลด”

เลือกเมนู “ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด” สําหรับนําเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive

เมื่อนําเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive จะปรากฏข้อความ Will DEL ALL Enrolls ให้

กดปุ่ม “OK

การตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือHIP รุ่น CI805u กับคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ตั้งค่า”

เลือก ที่เมนู “Comm.”

เลือกเมนู “IP Address” แล้วกด “OK”

จะปรากฏหมายเลข IP ของเครื่องขึ้นมาทําการตั้งค่า หมายเลข IP เครื่องสแกนให้อยู่ในระบบ

Network เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมไว้

หากมีข้อส่งสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-0037387