ติดตามเราบน Facebook

ระบบAccess control โดยเครื่องสเเกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร คีย์การ์ด

ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุม  เข้า-ออก ที่ทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำ  ในแต่ละสถานที่ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกันหรือหลายประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม Access Control จะใช้อุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric door lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจจะใช้งานร่วมกับ  ปุ่มกด,เครื่องทาบบัตร,เครื่องแสกนลายนิ้วมือ จะเป็นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องมีรหัส,ใบหน้า,ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้นในปัจจุบัน

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ ของบุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องนั้นไว้แล้ว ที่ใช้ควบคุมระบบการเปิด-ปิด ประตูโดยลายนิ้วมือ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้  การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ เครื่องทาบบัตรคีย์การ์ด ควบคุมประตู มาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

ข้อดีของการติดตั้งงานระบบ Access Control โดยใช้เครื่อง สแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องทาบบัตร คีย์การ์ด ระบบ Access Control

–      ให้ความสะดวกรวดเร็วในการ เข้า-ออก ประตู

–      สามารถกำหนดสิทธิเข้าออกประตูได้ผ่าน Software โดยการระบุช่วงเวลา (Time Zone)

–      มีระบบเก็บลายนิ้วมือหรือเครื่องทาบบัตรที่ส่วนกลางสามารถทำการส่งข้อมูลไปตามเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใน Network ได้

–    สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าบุคคลไหนเป็นคนเปิดประตู ในช่วงเวลานั้นๆ

–      มีระบบแจ้งเตือน เมื่อประตูมีการเปิดประตูค้าง

–      มีโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบ LAN

–    มีช่องดาวโหลดข้อมูลเวลาจากตัวเครื่องทาบบัตร หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ให้ยุ่งยาก

–   มีความปลอดภัย ต่อทรัพย์สินสูงขึ้น