เครืองสเเกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู เครืองสเเกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเปิด ปิดประตู

เครืองสเเกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู
เครืองสเเกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเปิด ปิดประตู

Full size is 2592 × 1936 pixels