ติดตามเราบน Facebook
Facebook Pagelike Widget

เครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องลายนิ้วมือบางคนที่ สแกนยาก สแกนไม่ติด หรือกับบางธุรกิจที่ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือในการสแกนเข้า-ออกงานได้ ใช้วิธีการจับภาพรูปใบหน้าตามโครงสร้างและส่วนสำคัญ เช่น โครงหน้า คิ้ว ตา จมูก และปากในรูปแบบสามมิติแล้วนำมาคำนวณ เพื่อทำการเปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิมที่ทำการลงทะเบียนไว้ในระบบ นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถสแกนได้ทั้ง ใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรัหส ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เครื่องสแกนใบหน้า แบ่งการใช้งานออกเป็น สองประเภท ดังนี้

  1. เครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan) บันทึกเวลาอย่างเดียว  เป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในบริษัท องค์กรต่างๆ และป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานอีกด้วย
  2. เครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan)  บันทึกเวลา พร้อมควบคุมการเปิด – ปิด ประตู เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ เช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ และประตูห้องที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น

เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan บันทึกเวลาทำงาน ยี่ห้อ ZKTeco และ HIP

เครื่องสแกนใบหน้าFace Scan บันทึกเวลาพร้อมควบคุมการประตู ยี่ห้อ ZKTeco และ HIP

เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan บันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว ยี่ห้อ HIP