ติดตามเราบน Facebook

ทำไมเครื่องสแกนลายนิ้วมือจดจำลายนิ้วมือได้หลายลายนิ้วมือ โดยไม่ซ้ำกัน

สำหรับการตรวจดูลายนิ้วมือ ว่าเป็นลายเดียวกันหรือไม่นั้น มีหลากหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่การเปรียบเทียบจุดสังเกตเล็ก ๆ (minutiae)จุดที่ว่านี้คือจุดที่เส้นลายนิ้วมือ (ridge)มาบรรจบกัน หรือ แยกออกจากกัน หรือ เป็นจุดจบของเส้น และจุดที่ว่านี้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน (FBI ได้สรุปแล้วว่า คนแต่ละคนจะไม่มีทางที่จะมีจุดสังเกตที่ว่านี้เหมือนกัน เกินกว่า8 จุด) ดังนั้นลายนิ้วมือจึงเป็นเอกลักษ์เฉพาะของแต่ละบุคคล  การตรวจสอบบุคคลโดยลายนิ้วมือ (Fingerprint) ได้แม่นยำ ที่สุด ของคนจำนวน 600 ล้านคน อาจมีโอกาสที่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint) จะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น