ติดตามเราบน Facebook

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบหลายยี่ห้อ เราจะเลือกแบบใหนให้เหมาะสมกับองค์กร
ของเราให้มากที่สุดอันนี้เป็นประเด็นสำคัญ ดังนั้นทาง สยามฟิงเกอร์ ขออธิบายแบบง่ายๆดังนี้
จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดั้งนี้

  1. Time Attendance  คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สำหรับลงเวลาทำงาน เข้า-ออก เช้าเย็น
    ทุกๆวันนี้เรียกว่า Time attendance ใช้บันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน
  2. Access control system คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สำหรับลงเวลาทำงาน เข้า-ออก ของพนักงาน
    และมีระบบควบคุมประตูได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ต้องสแกนลายนิ้วมือแล้ว ประตูเปิดถึงจะเปิดได้ และยังเก็บบันทึก
    เวลาทำงานของพนักงานอีกด้วยเค้าจึงเรียกว่าเครื่อง Access control system และมีระบบ ล็อกประตูแบบกลอนแม่เหล็ก ไฟฟ้า (Magnetic Lock)

ส่วนในเรื่องของจำนวนผู้ใช้ต่อเครื่อง จะเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับองค์กร ของเรา   ให้ดูว่ารองรับลายนิ้วมือได้กี่ลายนิ้วมือ
เช่น เครื่องรุ่น HIP รุ่น CMI 681s


รองรับลายนิ้วมือได้ 6,000 ลายนิ้วมือ
รองรับการบันทึกได้ 160,000 รายการ (หน่วยความจำ )
ตัวอย่างการบันทึก ลายนิ้วมือ ที่เครื่องสแกน
ในการใช้นิ้วมือสแกน เข้า-ออก งานนั้น ถ้าเป็นเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ HIP cmi 681s  ถ้าสมมุติสแกนายนิ้วมือ ใส่เข้าไปในเครื่อง 2 ลายนิ้วมือ ต่อ 1 คน แสดงว่าเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ HIP cmi 681s ก็จะสามารถรองรับพนักงานได้ 3,000 คน  ส่วนใหญ่ก็จะนิยม บันทึก ลายนิ้วมือ 2 นิ้ว ที่ถนัดเวลาสแกนลายนิ้วมือ เช่น นิ้วโป้ง กับ นิ้วชี้ สองนิ้วนี้จะมีลายนิ้วมือที่ชัดเจนที่สุด

ส่วนรองรับการบันทึกได้ 160,000 คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีเก็บบันทึกในตัวเครื่องได้ 160,000 รายการ

ทาง สยามฟิงเกอร์ (siamfinger.com)หวังว่าท่านที่สนใจน่าจะเลือกซื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้เหมาสมกับองค์กรของท่านและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด