ติดตามเราบน Facebook
Facebook Pagelike Widget
Tag
Access Control Bracket Break Glass Card Reader Exit Switch Magnetic Lock Milfare Card power supply controller Proximity Card Reader FR1200 U Bracket for bolt กลอนแม่เหล็ก กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า การจัดการพนักงาน ความแตกต่างระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า บัตร RFID บัตรคีย์การ์ด ประตูคีย์การ์ด ประตูอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติในโรงงาน ปุ่มกด ปุ่มกด EXIT SWITCH ระบบ Access Control ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รีโมท เครื่องทาบบัตร เครื่องทาบบัตร CIT เครื่องทาบบัตร HIP เครื่องทาบบัตร SOCA เครื่องทาบบัตร ZKTECO เครื่องทาบบัตร คืออะไร เครื่องทาบบัตร ยี่ห้อ Soyal เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

การจัดการพนักงาน

ในการบริหารงานนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือการจัดการพนักงานในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำงาน  เลิกงาน การขาด ลา มา หรือสาย โดยสิ่งที่จะตรวจสอบข้อมูลนั้นก็คือการลงบันทึกข้อมูล ซึ่งเมื่อก่อนนั้นการลงทันทึกเวลาการทำงานนั้นอาจมีหลายวิธี เช่น การตอกบัตร การเซ็นชื่อ อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นไม่สามารถเก็บข้อมูลที่แท้จริงได้เต็มประสิทธิภาพ ในบางครั้งอาจเป็นข้อมูลเท็จที่มีการลงบันทึกแทนกัน ดังนั้นเมื่อแผนกบริหารจัดการบุคคลนั้นต้องนำข้อมูลไปคำนวณเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงาน ซึ่งค่าจ้างของพนักงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการทำงาน หากขาดหรือสายอาจจะต้องมีการลงโทษหักเงินเดือนของพนักงานนั้นๆ ดังนั้นจึงเลยการทุจริตขึ้นของพนักงานในกรณีที่มาทำงานสายหรือขาดงานโดยไม่มีเหตุผลที่พียงพอ ดังนั้นหากข้อมูลที่ฝ่ายบริหารได้มาเป็นข้อเท็จจริงนั้นจะส่งผลต่อบริษัทและเกิดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนพนักงานด้วยกัน อาจมีการลอกเลียนทำตามกันเพราะไม่มีใครสามารถจับได้ ก็จะส่งผลเสียให้บริษัทร้ายแรงยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีเทคโนโลยี เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่จะมาช่วยในการจัดการควบคุมพนักงานที่ดีกว่าเดิม

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการจัดการพนักงาน

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการจัดการพนักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ นั้นมี 2 ปรเภท คือ เพื่อบันทึกเวลาอย่างเดียว และ เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลา สำหรับรักษาความปลอดภัยที่นิยมใช้กันในสถานทีที่สำคัญๆ เช่น สำหนักงานบริษัท โรงแรม อพาร์ทเม็นต์ เป็นต้น ซึ่งสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือในบริษัทนั้นนอกจากจะไว้รักษาความปลอดภัยแล้วยังช่วยในเรื่องของการจัดการควบคุมพนักงานได้ดีอีกด้วยเพราะการสแกนนิ้วนั้นไม่สามารถทำแทนให้ผู้อื่นได้เพราะลายนิ้วมือแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกทั้งยังมาสามารถคัดลอกได้จึงเหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน